1-    ایمیل انبوه ارسال نکنید:گرفتن لیستی از ایمیلها ازجایی و ارسال مرتب پیام های تبلیغاتی از ارزش و اعتبار برند تجاری می کاهد

2-    بزل و بخشش کنید:بهترین شیوه ایمیل مارکتینگ به اشتراک گذاشتن تجربیات با مشتریان می باشد.از این طریق مشتری تجربیات شما را به رایگان یاد می گیرد و اعتمادش به مرور زمان نسبت به شما افزایش می یابد. و مطمئنا در آینده اگر نیاز به خدمات شما داشته باشد از شما استفاده می کند

3-    عنوان ایمیل: تاثیر گذار ترین قسمت ایمیل عنوان می باشد پس سعی کنید بیشتر از 65 حرف نشود و بسیار دقیق و بدون اقراق باشد.

4-    متن خلاصه: در ایمیل ارسالی, محتوا متن بیشتر از سه خط درشت نشود و اگر خواننده از محتوای ایمیل خوشش آمد برای خواندن بقیه متن به سایت شما رجوع می کند.

5-    لیست ایمیل: از مشتریانی با آنها درارتباط هستید لیست ایمیل بسازید و با آنها در ارتباط باشید

6-     اطلاعات تماس: در ایمیل مارکتینگ, اطلاعات تماس از قبیل آدرس سایت ,شماره تماس و ایمیل را اعلام کنید

7-    خروج از لیست : حتما روش خروج از لیست ایمیل مارکتینگ را در محتوای ایمیل ارسال اعلام کنید..با این روش به خواننده متن احترام گذاشتید.

 

 1  7 نکته آموزشی در مورد بازاریابی ایمیلی
7 نکته آموزشی در مورد بازاریابی ایمیل در ایم مقاله می باشد.اگر این موارد رعایت بهره وری آن افزایش می یابد
تاریخ: 1393/07/02 18:57 نویسنده : محمد محمدی گرجی
 1