بازاریابی از طریق محتوا یا  Content Marketing روش نوین بازاریابی می باشد که مطمئنا فرآیند تولید،انتشار، اطلاع رسانی و اشتراک گذاری محتوای ارزشمند است که با هدف جذب مشتری و افزایش میل او به خرید و استفاده از محصول و خدمات ایجاد می شود. این روش برای تولید کننده محتوا در سرانجام درآمد را افزایش می دهد.کسی که از روش بازاریابی محتوا بهره می برد اولا هدفش را از تولید, محتوا می داند، همچنین مشتری نیازمند برای آن محصول یا خدمت را به خوبی می شناسد. با این پیش فرض اولیه در درجه اول باید محتوایی منتشر شود که مشتری دوست دارد ببیند یا بشنود یا بخواند و در کنار آن تلاش شود تمایل بیشتری به مشتری برای خرید القا شود.

 

مطمئنا با همین توضیحات درک کردید که این کار خارج از عملیات بازاریابی مشتری در یک شرکت نیست، بلکه قسمت مهم و جدی از آن است که امروزه به آن توجه بیشتری به دلیل اثر بخشی بسیار بالای آن روی تولید مشتری و افزایش فروش می شود.

بازاریابی محتوا یا Content Marketing چیست؟

بازاریابی محتوا یا Content Marketing روش نوین ارتباط با مشتری است. نیاز نیست مستقیم به فروش تمرکز کنید. بدون نیاز به تبلیغات مستقیم روی محصول یا خدمات ،با ایجاد محتوایی که کاربر و مشتری به دنبال آن است، مانند بررسی محصول، توضیح در مورد مزایا و معایب آن و ارائه تصاویر مناسب، سعی در ایجاد اعتماد، ایجاد جذابیت و در نهایت تبدیل وی به خریدار محصول یا خدمات نماید.

بازاریاب ها به این نتیجه رسیدند که  امروزه مشتری ها هوشمندتر از سابق شدند و به آسانی نمی توان با گذاشتن بنرها، تبلیغات تصویری و خارج از اراده وی، او را به خریدار تبدیل کرد. امروزه مشتری می داند به دنبال چیست و مسیر کسب اطمینان را نیز می داند. بهترین کار این است که برای او محتوایی تولید کنید که دوست دارد. در حقیقت همراه او شده ودانشی را که نیاز دارد به او ارائه  می شود و از این طریق هم تبلیغات خوبی داشته و هم اعتماد مشتری را جلب شده است.

 1  بازاریابی محتوا یا Content Marketing چیست؟
بازاریابی از طریق محتوا یا Content Marketing روش نوین بازاریابی می باشد که مطمئنا فرآیند تولید،انتشار، اطلاع رسانی و اشتراک گذاری محتوای ارزشمند است
تاریخ: 1393/07/02 19:34 نویسنده : محمد محمدی گرجی
 1